نرم افزار حضور و غیاب Tutia-Soft
 • امکان تعریف افراد، گروه های کاری، زیر گروه ها

 • امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف جهت تعریف کاربران  

 • ا  مکان تعریف ساعت کاری ها و شیفت های مختلف

 • زبان برنامه ریزی asp.net در web و Delphi در اپلیکیشن

 • امکان محاسبه کسر کار، اضافه کار ( مجاز، غیر مجاز )، تاخیر، غیبت، ماموریت و مرخصی هر فرد

 • امکان تعریف قوانین محاسباتی برای افراد

 • امکان تعریف شیفت های شناور

 • امکان دریافت انواع گزارش های خروجی جهت استفاده در نرم افزارهای حقوق و دستمزد

 • تنظیمات امنیتی بالا جهت ثبت انواع تغییرات انجام شده در سیستم

 • قابلیت ارسال SMS برای پرسنل یا مدیران

 • تقویم فارسی با تعطیلات رسمی و یا تعریف دستی تعطیلات غیر رسمی و قابلیت انتقال تعطیلات خورشیدی و قمری

 • گزارشات متنوع 

 • امکان تعریف مرخصی ماهیانه و سالیانه و انتقال به سال بعد، سوخت و یا باز خرید مرخصی باقیمانده

 • سازگار با کلیه قوانین وزارت کار جمهوری اسلامی ایران  

 • امکان ارسال پیام به پرسنل

 • امکان گزارش گیری از کلیه تغییرات انجام شده توسط کاربران

 • امکان دریافت مرخصی و ماموریت پرسنل از طریق وب

 • امکان دریافت نمدارهای آماری گرافیکی در نرم افزار وب

 • امکان مشاهده کارکرد و گزارشات توسط پرسنل و مدیران

 • امکان اصلاح ترددها از طریق وب