اتوماسیون حضور و غیاب

شرکت پيشگامان با 20 سال سابقه فعاليت در زمينه سیستم های اتوماسيون اداری و دانشگاهی، سيستم های تخصصي و نويني را جهت مديريت بهتر محيط های کاری طراحي و توليد نموده است و اميدوار است بتواند همچنان پيش قدم بوده و با دستگاه های جديد تحولي در دستگاه های حضور و غیاب موجود در دنيا ايجاد نمايد.
در اين سایت دستگاه های حضور وغياب هوشمند برای اولين بار در دنيا معرفي مي گردد که علاوه بر مبحث دستگاه حضور و غياب پرسنل، اقدام به راهنمايي نموده و تذکرات لازم را جهت تردد بهتر پرسنل به صورت گفتاری اعلام مي نمايد که به صورت اختراع بوده و کپي برداری از آن غيرمجاز مي باشد.
در اين سایت مفاهيم جديدی از حضور و غياب برای اولين بار ارائه گرديده است.

      

انواع دستگاه حضورغیاب پیشگامان: