اتوماسیون حضور و غیاب

شرکت پيشگامان با 20 سال سابقه فعاليت در زمينه سیستم های اتوماسيون اداری و دانشگاهی، سيستم های تخصصي و نويني را جهت مديريت بهتر محيط های کاری طراحي و توليد نموده است و اميدوار است بتواند همچنان پيش قدم بوده و با دستگاه های جديد تحولي در دستگاه های حضور و غیاب موجود در دنيا ايجاد نمايد.
در اين سایت دستگاه های حضور وغياب هوشمند برای اولين بار در دنيا معرفي مي گردد که علاوه بر مبحث حضورو غياب پرسنل، اقدام به راهنمايي نموده و تذکرات لازم را جهت تردد بهتر پرسنل به صورت گفتاری اعلام مي نمايد که به صورت اختراع بوده و کپي برداری از آن غيرمجاز مي باشد.
در اين سایت مفاهيم جديدی از حضور و غياب برای اولين بار ارائه گرديده است.

      

انواع دستگاه حضورغیاب پیشگامان: