دستگاه حضور غیاب دماوند(Damavand)
دستگاه حضور غیاب دماوند(Damavand)
دستگاه دماوند با چاپگر(Damavand With Printer)
دستگاه دماوند با چاپگر(Damavand With Printer)
نرم افزار حضور و غیاب زاگرس
نرم افزار حضور و غیاب زاگرس
دستگاه حضور و غیاب اطلس 5
دستگاه حضور و غیاب اطلس 5
حضور و غیاب ایگل
حضور و غیاب ایگل
دستگاه حضور و غیاب اطلس 1
دستگاه حضور و غیاب اطلس 1
دستگاه حضور و غیاب ساینا 22
دستگاه حضور و غیاب ساینا 22
دستگاه دماوند دو فینگره(Damavand Dual)
دستگاه دماوند دو فینگره(Damavand Dual)
دستگاه درفک(Doorfak)
دستگاه درفک(Doorfak)
دستگاه دنا کارتی(Dena)
دستگاه دنا کارتی(Dena)
دستگاه درفک جفتی(Doorfak Dual)
دستگاه درفک جفتی(Doorfak Dual)
دستگاه سی تو(SiTo)
دستگاه سی تو(SiTo)
دستگاه دنا اثرانگشتی(Dena Finger)
دستگاه دنا اثرانگشتی(Dena Finger)
دستگاه تشخیص چهره سهند(FKA1)
دستگاه تشخیص چهره سهند(FKA1)

اتوماسیون حضور و غیاب

شرکت پيشگامان با 20 سال سابقه فعاليت در زمينه سیستم های اتوماسيون اداری و دانشگاهی، سيستم های تخصصي و نويني را جهت مديريت بهتر محيط های کاری طراحي و توليد نموده است و اميدوار است بتواند همچنان پيش قدم بوده و با دستگاه های جديد تحولي در دستگاه های حضور و غیاب موجود در دنيا ايجاد نمايد.
در اين سایت دستگاه های حضور وغياب هوشمند برای اولين بار در دنيا معرفي مي گردد که علاوه بر مبحث دستگاه حضور و غياب پرسنل، اقدام به راهنمايي نموده و تذکرات لازم را جهت تردد بهتر پرسنل به صورت گفتاری اعلام مي نمايد که به صورت اختراع بوده و کپي برداری از آن غيرمجاز مي باشد.
در اين سایت مفاهيم جديدی از حضور و غياب برای اولين بار ارائه گرديده است.