دستگاه دماوند (Damavand)
دستگاه دماوند (Damavand)
دستگاه دماوند دو فینگره (Damavand Dual)
دستگاه دماوند دو فینگره (Damavand Dual)
دستگاه درفک(Doorfak)
دستگاه درفک(Doorfak)
دستگاه کارتی دنا(Dena)
دستگاه کارتی دنا(Dena)
دستگاه درفک جفتی(Doorfak Dual)
دستگاه درفک جفتی(Doorfak Dual)
دستگاه دماوند با چاپگر(Damavand With Printer)
دستگاه دماوند با چاپگر(Damavand With Printer)
دستگاه ورود خروج سی تو(SiTo)
دستگاه ورود خروج سی تو(SiTo)
دستگاه دنا انگشتی(Dena Finger)
دستگاه دنا انگشتی(Dena Finger)
دستگاه تشخیص چهره سهند(FKA1)
دستگاه تشخیص چهره سهند(FKA1)
اتوماسیون پارکینگ
اتوماسیون پارکینگ
اتوماسیون مجموعه های ورزشی
اتوماسیون مجموعه های ورزشی
درب باز کن های هوشمند
درب باز کن های هوشمند