گروه خبري : اخبار و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 1394/07/06 - 09:52 كد :4
سیستم حضوروغیاب و کنترل تردد دانش آموزی
شرکت پیشگامان ماندگار به منظور کنترل تردد دانش آموزان در مدارس اقدام به طراحی مناسب سیستم حضوروغیاب دانش آموزی نموده تا بتواند دغدغه های مدیران مدارس و والدین را کاهش دهد.

شرکت پیشگامان ماندگار به منظور کنترل تردد دانش آموزان در مدارس اقدام به طراحی مناسب سیستم حضوروغیاب دانش آموزی نموده تا بتواند دغدغه های مدیران مدارس و والدین را کاهش دهد.

سیستم حضوروغیاب دانش آموزی از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده است.

بخش سخت افزاری همان دستگاه های حضوروغیاب اثرانگشتی و کارتی شرکت می باشد که بنا به درخواست مدارس دستگاه در اختیارشان قرار داده می شود، به این صورت که دانش آموزان می توانند ورود و خروج خود را از طریق این دستگاه ها ثبت نمایند و مشکلی در ورودوخروج نداشته باشند.

شرکت در کنار دستگاه حضوروغیاب، نرم افزار حضوروغیاب دانش آموزی را هم طراحی نمود.

نرم افزار حضوروغیاب دانش آموزی کاربردی اساسی برای مدیران مدارس دارد به دلیل اینکه کنترل تردد دانش آموزان را از سیستمی  سخت و دشوار و از همه مهم تر زمان بر به سیستمی یکپارچه وساده تبدیل نموده است.

شرکت با توجه به تعداد دانش آموزانی که هر مدارس دارد نسخه نرم افزار مربوطه را در اختیارشان قرار می دهد که بتوانند به راحتی تمامی دانش آموزان را ثبت نمایند.

از جمله امکاناتی که نرم افزار حضور و غیاب دانش آموزی فراهم نموده :

سیستمی آنلاین، جهت درج کردن غیبت و تاخیر و دیرکرد می باشد.

یکی از مهم ترین امکاناتی که نرم افزار حضورو غیاب دانش آموزی دارد ارسال SMS هم به والدین و م مدیریت می باشد که می توان والدین و مدیران مدارس را از دیرکرد و غیبت دانش آموزان مطلع نمود.

یکی از مهم ترین ویژگی های این نرم افزار خواندن و ارسال خودکار اطلاعات دستگاه برای سامانه ارسال پیامک می باشد.

شما می توانید در این نرم افزار کنترل تردد کلیه دانش آموزان را داشته باشید و در کنار آن می توانید از این نرم افزار جهت کنترل تردد معلمان و پرسنل های مدارس هم استفاده نمایید.

شما می توانید اطلاعات کامل دانش آموزان از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی و... را ثبت نمایید.

در این نرم فزار گزارش گیری را می توانید به راحتی انجام دهید، گزارشاتی از جمله ورود و خروج دانش آموزان و غیبت و تاخیرو... را داشته باشید و ده ها قابلیت متنوع دیگر این نرم افزار در اختیار شما قرار می دهد.