1396/03/30 - 13:21
پذیرش نمایندگی فروش
از جوانان فعال در شهرستانها دعوت به همکاری میشود
1396/03/30 - 13:13
استخدام برنامه نویس و نیروی فروش
شرکت پیشگامان از افراد متخصص و متعهد به کار دعوت به همکاری میکند
1394/07/06 - 09:52
سیستم حضوروغیاب و کنترل تردد دانش آموزی
شرکت پیشگامان ماندگار به منظور کنترل تردد دانش آموزان در مدارس اقدام به طراحی مناسب سیستم حضوروغیاب دانش آموزی نموده تا بتواند دغدغه های مدیران مدارس و والدین را کاهش دهد.
-
نسل جدید دستگاه های حضور و غیاب
پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و نیل به اهداف خودکفایی، مهندسین این کشور موفق به برداشتن گامی کوچک در این راه گردیدند.....