سیستم اتوماسیون بوفه پیشگامان ( آنلاین )

ابتدا اپراتور از طریق نرم افزار منحصر به فرد بر روی کامپیوتر، اقلام مورد نظر فرد را انتخاب نموده و مبلغ مورد نظر به دستگاه اعلام و با نشان دادن کارت یا مچ بند عملیات کاهش اعتبار صورت گرفته و در صورت نیاز با اتصال یک پرینتر به دستگاه، فیش سفارش مشتری چاپ می گردد.