ریدر برد بالا Tutia-Reader 

ریدر برد بالا بعنوان یک ریدر خارج از دستگاه استفاده میگردد و برد یا فاصله خواندن کارت با توجه به سایز و مدل از 4 الی 12 متر متغیر می باشد.
 

از این ریدر، اداره ها و سازمانها و پارکینگهای اختصاصی جهت کنترل رفت و آمد خودروها بدون دخالت فرد استفاده می نمایند.

از مزایای استفاده از ریدر برد بالا میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:  

  • سرعت عمل بالا بدلیل عدم دخالت فردی  

  • عملیات کم تنش بدلیل عدم دخالت نگهبان

  • اندازه ریدر 4 متری 22*22 سانتیمتر و ریدر 10 الی 15 متری 50*50 سانتیمتر