به کمک این دستگاه و نرم افزار مرکز کنترل می توان کلیه تاکسی سرویس های مدرسه را تحت نظارت قرار داده وامنیت خاطر والدین را فراهم نمود. دانش آموز به محض سوار شدن به تاکسی کارت خود را به دستگاه نشان داده و دستگاه بلافاصله ورود دانش آموز را از طریق sms به والدین اعلام می نماید.


همچنین عکس دانش آموز روی دستگاه نشان داده می شود و در هنگام حرکت سرویس، مسیر حرکت آن با کمک مکان یاب (GPS) دستگاه به مرکز کنترل ارسال می گردد. و در هنگام پیاده شدن، دانش آموز کارت خود را مجدد به دستگاه نشان داده و خروج خود را از سرویس ثبت می نماید.

دستگاه مانند موبایل دارای سیم کارت بوده و والدین می توانند به خود دستگاه SMS زده و مکان لحظه به لحظه سرویس را روی موبایل هوشمند خود مشاهده نمایند. 

این دستگاه اولین دستگاه در این زمینه در ایران بوده و فرهنگ تکنولوژی را در ذهن دانش آموزان تقویت کرده و باعث آسایش خاطر والدین شده و نشان دهنده تکنولوژیک بودن و پیشرفته بودن مدرسه خواهد بود.