به کمک این دستگاه و نرم افزار مرکز کنترل می توان کلیه تاکسی سرویس های مدرسه را تحت نظارت قرار داده و امنیت خاطر والدین را فراهم نمود. دانش آموز به محض سوار شدن به تاکسی کارت خود را به دستگاه نشان داده و دستگاه بلافاصله ورود دانش آموز را از طریق sms به والدین اعلام می نماید.


همچنین عکس دانش آموز روی دستگاه نشان داده می شود و در هنگام حرکت سرویس، مسیر حرکت آن با کمک مکان یاب (GPS) دستگاه به مرکز کنترل ارسال می گردد. و در هنگام پیاده شدن، دانش آموز کارت خود را مجدد به دستگاه نشان داده و خروج خود را از سرویس ثبت می نماید.

دستگاه مانند موبایل دارای سیم کارت بوده و والدین می توانند به خود دستگاه SMS زده و مکان لحظه به لحظه سرویس را روی موبایل هوشمند خود مشاهده نمایند. 

این دستگاه اولین دستگاه در این زمینه در ایران بوده و فرهنگ تکنولوژی را در ذهن دانش آموزان تقویت کرده و باعث آسایش خاطر والدین شده و نشان دهنده تکنولوژیک بودن و پیشرفته بودن مدرسه خواهد بود.