دستگاه حضور و غياب درفک دوفينگره  (DoorFak Dual)

 

  دستگاه 6منظوره شامل کاربردهای زیر می باشد:

  1. تشخيص حضور و غياب
  2. ثبت ورود و خروج 
  3. درب بازکن
  4. خروج جهت صرف غذا
  5. سنسور اثرانگشت
  6. راهنمايي پرسنل

اين زوج دستگاه علاوه بر امکانات دستگاه درفک که از ثبت ورود، چنانچه پرسنل انگشت بزنند اتوماتیک خروج ثبت می شود و پرسنل خطای خود ( در صورت فراموش شدن تردد قبلی ) را براحتی متوجه می شوند و تردد خود را اصلاح می نمایند .

- ثبت انواع تردد شامل ماموریت خارج از شهر، ماموریت داخل شهر و مرخصی. این حالات تردد، قابلیت انتخاب داشته وبصورت صوتی وشفاف به پرسنل اعلام می گردد.

- امکان خروج جهت صرف غذا وبرگشت از صرف غذا بصورت پیش فرض در این دستگاه نهادینه شده وپرسنل می توانند در فرجه تعیین شده جهت صرف غذا از محل کار خارج شده وقبل از پایان فرجه به محل کار برگردند. این مدت از ساعت کاری پرسنل جدا بوده ومدیریت می تواند آنرا جزیی از ساعت کار حساب نموده و یا اینکه آنرا از ساعت کاری پرسنل کم کند.
- نمایشگر رنگی با منوی فارسی و امکان تنظیم کلیه پارامترهای دستگاه
- سنسور نوری با امکان خاموش شدن اتوماتیک پس از تشخیص اثر انگشت
- ارتباط شبکه و USB
- خروجی جهت باز کردن قفل الکتریکی درب وگیت ودرب های اتوماتیک
- امکان اتصال به پرینتر گرمایی جهت چاپ
- امکان اتصال به سنسور اثر انگشت دوم جهت کارکرد در ورود و خروج بعنوان دو دستگاه
- امکان اتصال به کلید: این کلید در داخل اتاق نصب شده و پرسنل بری خروج از واحد با کلید فشاری در را باز می نماید.
دارای امکانات خاص زير نيز مي باشد

 
  .بعضي سازمان ها و ادارات جهت ثبت دقيق تر دد و خروج پرسنل خود بايستي از دو دستگاه درفک استفاده نمايند
  در اين حالت يک درفک بعنوان ثبت ورود و درفک دوم جهت ثبت خروج استفاده مي شود
  امکان عدم ورود مجدد: در اين حالت در صورتي که پرسنل جهت خارج شدن از اداره بر روی دستگاه خروج، انگشت نزنند، نمي توانند در هنگام مراجعه به اداره، ورود را ثبت کنند و در برايشان باز نمي شود

اين امکان برای اداراتي که پرسنل بدون اطلاع از محل کار خارج شده و بدون اطلاع وارد مي شوند بسيار مناسب مي باشد
  دستگاه های ديگر حضور و غياب در واقع دستگاه های ثبت ورود و خروج هستند و عملاً حضور يا عدم حضور کارمندان را نمي توانند واقعاً تشخيص دهند
ليکن دستگاه درفک دوفينگره و يا دماوند دو فينگره عملا مي توانند در دو طرف درب نصب شده و با قفل الکتريکي که برروی درب نصب مي گردد، پرسنل را مجبور به زدن انگشت در هنگام خروج و همچنين هنگام ورود بنمايند
 در نتيجه پرسنل نمي توانند بدون زدن انگشت از محل کار خارج شوند و با دقت بسيار بالايي مي توان افراد حاضر در محل کار را مشخص نمود