دستگاه حضور و غیاب هوشمند دماوند با چاپگر(Damavand Printer)


اين دستگاه کليه امکانات دستگاه دماوند شامل ثبت ورود و خروج پرسنل،

درب باز کن،خروج جهت صرف غذا،راهنمايي پرسنل،رزرو غذا،درخواست آژانس،درخواست غذا، از رستوران مرکزی،تنظيمات شخصي پرسنل،خود محاسب و بدون نياز به کامپيوتر،گزارش گيری از طريق وب سايت،اثرانگشت وکارتخوان،امکان ارتباط با کامپيوتر توسط  شبکه، USB,WIFI,GPRS ريال،خاموش کردن لامپ های اتاقرا دارا مي باشد.
علاوه بر آن به کمک چاپگر
متصل به آن امکانات زير نيز افزوده مي گردد:
امکان چاپ گزارش تردد برای پرسنل به درخواست خود پرسنل
امکان چاپ غذاهای رزرو شده جهت سفارش غذا
امکان چاپ فيش حقوقي و يا ليست حقوق پرسنل
امکان چاپ پيام های مربوط به هر پرسنل در صورت نياز