دستگاه حضور و غياب هوشمند دو فينگره(Damavand Dual)

اين دستگاه کليه امکانات دستگاه هوشمند دماوند شامل ثبت ورود و خروج پرسنل،درب باز کن،خروج جهت صرف غذا،راهنمايي پرسنل،رزرو غذا،درخواست آژانس،درخواست غذا از رستوران مرکزی،تنظيمات شخصي پرسنل،خود محاسب و بدون نياز به کامپيوتر،گزارش گيری از طريق وب سايت،اثرانگشت و کارتخوان،امکان ارتباط با کامپيوتر توسط  شبکه، USB,WIFI,GPRS ، خاموش کردن لامپ های اتاق را دارا مي باشد به علاوه چهار حالت کاربری جديد که بواسطه افزودن فينگر دوم امکان پذير شده است:

 

حالت اول: بکمک فينگر دوم مي توان در ساعت ورود يا خروج که پرسنل بيشتری در حال تردد مي باشند از هر دو فينگر بطور همزمان برای ثبت تردد استفاده نمود.در اين حالت دستگاه بطور همزمان تردد را ثبت نموده و بر روی نمايشگر خود همزمان نشان مي دهد.


حالت دوم: مي توان از فينگر اول برای ثبت ورود وخروج و از فينگر دوم جهت انتخاب غذا برای وعده بعدی استفاده نمود.
حالت سوم: برای سازمـان های که چندين درب ورود و خروج دارند، فينگر اول برای ورود و فينگــر دوم برای خروج عمل مي نمايد. در اين صورت شخص با انتخاب فينگر مورد نظر ورود وخروج خود را بطور صحيح ثبت مي نمايد.
حالت چهارم: دستگاه دماوند در داخل اداره نصب شده و دستگاه درفک در خارج درب نصب شده و شخص هنگام ورود با درفک انگشت زده و هنگام خروج با دماوند انگشت مي زند.