دستگاه حضور وغیاب درفک DoorFak))

دستگاه سه منظوره درفک شامل حضور وغیاب پرسنل، درب بازکن، خروج جهت صرف غذا

  - ثبت ورود وخروج وتعیین نوع ورود وخروج توسط خود دستگاه: بنابراین پس از ثبت ورود، چنانچه پرسنل انگشت بزنند اتوماتیک خروج ثبت می شود و پرسنل خطای خود ( در صورت فراموش شدن تردد قبلی ) را براحتی متوجه می شوند و تردد خود را اصلاح می نمایند .

- ثبت انواع تردد شامل ماموریت خارج از شهر، ماموریت داخل شهر و مرخصی. این حالات تردد، قابلیت انتخاب داشته وبصورت صوتی وشفاف به پرسنل اعلام می گردد.

- امکان خروج جهت صرف غذا وبرگشت از صرف غذا بصورت پیش فرض در این دستگاه نهادینه شده وپرسنل می توانند در فرجه تعیین شده جهت صرف غذا از محل کار خارج شده وقبل از پایان فرجه به محل کار برگردند. این مدت از ساعت کاری پرسنل جدا بوده ومدیریت می تواند آنرا جزیی از ساعت کار حساب نموده و یا اینکه آنرا از ساعت کاری پرسنل کم کند.
- نمایشگر رنگی با منوی فارسی و امکان تنظیم کلیه پارامترهای دستگاه
- سنسور نوری با امکان خاموش شدن اتوماتیک پس از تشخیص اثر انگشت
- ارتباط شبکه و USB
- قابلیت اکسس کنترل، خروجی جهت باز کردن قفل الکتریکی درب (قفل درب باز کن)وگیت ودرب های اتوماتیک
- امکان اتصال به پرینتر گرمایی جهت چاپ
- امکان اتصال به سنسور اثر انگشت دوم جهت کارکرد در ورود و خروج بعنوان دو دستگاه بعنوان درب باز کن 
- امکان اتصال به کلید: این کلید در داخل اتاق نصب شده و پرسنل بری خروج از واحد با کلید فشاری در را باز می نماید.