حضور و غیاب دنا اثر انگشتی(Dena Finger)

اين دستگاه کليه امکانات دستگاه دنا شامل ورود و خروج پرسنل،درب باز کن،خروج جهت صرف غذا،راهنمايي پرسنل،رزرو غذا،کارتخوان را دارا بوده و علاوه بر آن دارای امکان سنسور اثرانگشت نيز علاوه بر کارت خوان مي باشد.
 
ثبت ورود و خروج و تعيين نوع ورود وخروج توسط خود دستگاه: بنابراين پس از ثبت ورود، چنانچه پرسنل انگشت بزنند اتوماتيک خروج ثبت مي شود و پرسنل خطای خود ( در صورت فراموش شدن تردد قبلي ) را براحتي متوجه مي شوند و تردد خود را اصلاح مي نمايند.
ثبت انواع تردد شامل ماموريت خارج از شهر، ماموريت داخل شهر و مرخصي: اين حالات تردد، قابليت انتخاب داشته و بصورت صوتي و شفاف به پرسنل اعلام مي گردد.
امکان خروج جهت صرف غذا و برگشت از صرف غذا بصورت پيش فرض: در اين دستگاه نهادينه شده وپرسنل مي توانند در فرجه تعيين شده جهت صرف غذا از محل کار خارج شده و قبل از پايان فرجه به محل کار برگردند. اين مدت از ساعت کاری پرسنل جدا بوده و مديريت مي تواند آن را جزيي از ساعت کار حساب نموده و يا اينکه آنرا از ساعت کاری پرسنل کم کند.
نمايشگر رنگي با منوی فارسي و امکان تنظيم کليه پارامترهای دستگاه
سنسور نوری با امکان خاموش شدن اتوماتيک پس از تشخيص اثر انگشت
ارتباط شبکه و USB
خروجي جهت باز کردن قفل الکتريکي درب و گيت و درب های اتوماتيک
امکان اتصال به پرينتر گرمایی جهت چاپ
 دارای کارتخوان بدون تماس هوشمند