امروزه یکی از دغدغه های فکری والدین، میزان و نحوه مصرف مبالغی است که به فرزندان خود می دهند. سیستم اتوماسیون بوفه مدارس، با استفاده از کارت جامع خدمات دانش آموزی و شارژ ریالی آن، سعی در مرتفع نمودن این دغدغه فکری نموده است.

با این روش امکان کنترل بوفه و درنتیجه میزان فروش و اقلام فروخته شده برای مدیران فراهم می شود. درضمن والدین نیز می توانند از میزان خرید و موارد خریداری شده فرزندان خود مطلع شوند.


 

اهداف طراحي سيستم اتوماسيون تغذيه :              

  • بهينه نمودن روال پرداخت و دريافت پول         

  • بهينه نمودن روال تحويل خوراکي

  • افزايش راندمان کاري

 

مزاياي سيستم :

  • حذف گم شدن پول 
  • حذف مشکلات ناشي از تهيه پول خرد
  • استفاده بهينه از نيروي انساني
  • جلوگيري از سوء استفاده افراد غيرمسئول در بوفه
  • کاهش زمان تحويل خوراکي
  • جلوگيري ازجابجايي پول نقد